• STRONA DOMU ZAKONNEGO ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH 
  KAPUCYNÓW W TERLICZCE

  "POKÓJ I DOBRO"

  "Życie braci mniejszych polega na zachowywaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa przez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości" 
  z reguły św. Franciszka z Asyżu

  Kliknij aby przejść do strony

  Parafia

Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP

 Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP

W związku z materiałami prasowymi, dotyczącymi zapisywania uczniów na zajęcia z religii/etyki w szkołach, Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że:

 1. W publicznych przedszkolach i szkołach organizuje się naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych), a dla uczniów pełnoletnich – na życzenie samych uczniów. Życzenie to jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym.

 2. Wszyscy katolicy uczęszczający do placówek oświatowych, w których odbywa się nauczanie religii, zobowiązani są w sumieniu uczestniczyć w tych zajęciach. Rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, mają obowiązek zapisać swe dzieci na lekcje religii. Zasada ta wynika ze zrozumiałego faktu, iż człowiek wierzący ma nie tylko prawo, ale i obowiązek pogłębiać swoją wiarę, temu pogłębianiu służą szkolne lekcje religii. Warto przypomnieć, że zarówno podczas zawierania sakramentalnego związku małżeńskiego, jak i sakramentu chrztu dziecka, rodzice zobowiązują się do tego, by po katolicku, w wierze wychować potomstwo. Elementem tego wychowania jest zarówno udział dziecka w szkolnym nauczaniu religii, jak i parafialnej katechezie.

3. Dnia 28 sierpnia 2013 r. Komisja Wychowania przypomniała, że „przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych: Pierwszej Komunii św., sakramentu pokuty i pojednania oraz bierzmowania odbywa się podczas systematycznej katechezy parafialnej oraz w trakcie lekcji religii w szkole.

 Wynika z tego jednoznacznie, że uczestnictwo w zajęciach z etyki nie spełnia w żadnym zakresie wymogu przygotowania do wyżej wymienionych sakramentów św. i nie może być respektowane przy podejmowaniu decyzji o wyrażeniu zgody, co do ich przyjęcia”.

Ks. dr Marek Korgul
Sekretarz Komisji Wychowania Katolickiego KEP

Warszawa, dnia 11 września 2014 r.

TV TRWAM I RADIO MARYJA W TERLICZCE 22.09. 2014 R.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SANKTUARIUM O. PIO W PARAFII M.B. FATIMSKIEJ W TERLICZCE 22.09. 2014 !!!

Spotkanie Grup Modlitwy O. Pio/ GMOP/ i Rodziny Radia Maryja z okazji 15 lecia Sanktuarium o . Pio w Terliczce w Parafii M.B. Fatimskiej 22.09.2014 r

 

16.30 Spotkanie Kół Radia Maryja z Ojcem z Radia.

17.30  początek transmisji w kościele i scenka ewangelizacyjna w wykonaniu Młodzieży Franciszkańskiej TAU i scholii parafialnej SAN FRANCESCO w Terliczce.

18.00 Anioł Pański

18.15 Uroczysta Eucharystia , której będzie przewodniczył ks biskup Kazimierz Górny a Słowo Boże wygłosi o. Tomasz Duszyc – Krajowy Koordynator Grup Modlitwy o. Pio /GMOP/ w Polsce

21.30 Rozmowy niedokończone nt. „Kontynuacja dzieła o. Pio poprzez Grupy Modlitwy O. Pio”.

23.35 Kompleta w Radio Maryja z Terliczki.

Serdecznie zapraszamy !!!

 

 

 

 

terliczka

WRZEŚNIOWY WIECZÓR FATIMSKI

 

Serdecznie Zapraszamy 13. 09. 2014 r. na kolejny Wieczór Fatimski.

O 17.30. adoracja najświętszego Sakramentu.

18.00 Msza św. z procesją Fatimska, której będzie przewodniczył były dyrektor Radia „VIA” a obecnie proboszcz w Łukawcu ks. Marek Chorzępa.

Ostatnia msza o. Pio

 

Ostatnia msza Ojca Pio

Nagranie z ostatniej Mszy Świętej sprawowanej przez Ojca Pio 22 września 1968 roku.

Ciekawe strony

Golgota Młodych