Chrzest

„Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego...” (Mt 28,19).

Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. Zgodnie z wolą Jezusa jest on konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest nas wprowadza. Sakrament chrztu świętego, który otrzymujemy w imię Trójcy Świętej jest rzeczywistością obejmującą:

* odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych

* narodzenie do nowego życia, przez które stajemy się przybranymi dziećmi Ojca, współdziedzicami Chrystusa i świątynią Ducha Świętego

* chrzest włącza nas do Kościoła i dzięki niemu stajemy się uczestnikami kapłaństwa Chrystusa

* daje łaskę uświęcającą i cnoty boskie: wiarę, nadzieję i miłość

* daje możliwość przyjmowania kolejnych sakramentów Kościele, stąd jest nazywany Sakramentem Bramy

* sakrament ten wyciska na duszy niezatarte znamię, dzięki niemu jesteśmy konsekrowani do udziału w kulcie chrześcijańskim.

 

Rodzice pragnący ochrzcić dziecko zgłaszają się najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym chrztem (nie przyjmujemy zgłoszeń od innych osób nie będących prawnymi opiekunami dziecka).

Przy zapisie dziecka w Księdze Chrztu wymagane są następujące dane:

* Akt urodzenia dziecka z USC

* Dane rodziców: imię i nazwisko, nazwisko panieńskie matki, wyznanie, aktualny adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, miejsce i data ślubu kościelnego

* Dane rodziców chrzestnych - imię i nazwisko, data urodzenia i dokładny adres (rodzice chrzestni z poza parafii dostarczają zaświadczenie wystawione przez swojego proboszcza, że mogą być dopuszczeni do godności rodziców chrzestnych)

* Na chrzest dziecka z poza parafii konieczna jest zgoda proboszcza miejsca zamieszkania dziecka

 

Wymagania dotyczące rodziców chrzestnych

Chrzestnym może być osoba, która:

* ukończyła 16 rok życia

* przyjęła sakrament bierzmowania

* jest wierzącym i praktykującym katolikiem

 

Chrzestnym nie może być osoba:

* niewierząca

* niepraktykująca

* żyjąca w związku bez ślubu kościelnego

* mająca złą opinię w parafii

* młodzież nie uczestnicząca w katechizacji (w wątpliwych sytuacjach młodzież przedstawia zaświadczenie katechety)

 

Ostatnia msza o. Pio

 

Ostatnia msza Ojca Pio

Nagranie z ostatniej Mszy Świętej sprawowanej przez Ojca Pio 22 września 1968 roku.

Ciekawe strony

Golgota Młodych