• STRONA DOMU ZAKONNEGO ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH 
  KAPUCYNÓW W TERLICZCE

  "POKÓJ I DOBRO"

  "Życie braci mniejszych polega na zachowywaniu świętej Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa przez życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości" 
  z reguły św. Franciszka z Asyżu

  Kliknij aby przejść do strony

  Parafia

Historia parafii

Terliczka to niewielka miejscowość w pobliżu Rzeszowa. W latach 1984-1988 z inicjatywy pochodzącego z Terliczki zakonnika kapucyńskiego o. Włodzimierza Lecha wzniesiono tam dwupoziomowy kościół jako wotum wdzięczności dla Matki Bożej Fatimskiej za ocalenie życia Ojca Świętego Jana Pawła II po zamachu 13 maja 1981 roku.

Obecnie proboszczem parafii jest o. Andrzej Bochyński. W pracy duszpasterskiej pomagają mu o. Klemens Blajda i br. Janusz Mędygrał.

Ważniejsze daty z historii świątyni to: 13 października 1985 r. poświęcenie kamienia węgielnego przez ówczesnego Bp. Ignacego Tokarczuka, 13 października 1991 r. konsekracja kościoła pw. Matki Bożej Fatimskiej przez Bp. Edwarda Frankowskiego, 25 maja 1992 r. erygowanie parafii przez Bp. Kazimierza Górnego, ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej i powierzenie jej Krakowskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów.

Górny kościół, zwany przez wiernych „Komnatą Matki Bożej”, jest miejscem szczególnego kultu Matki Bożej Fatimskiej. Do tajemnicy objawień w Fatimie nawiązuje wystrój ołtarza z figurą Fatimskiej Pani, ufundowaną i poświęconą 13 maja 1998 r. przez Ks. inf. Ireneusza Skubisia, redaktora naczelnego Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Dokładnie rok wcześniej Bp K. Górny zainicjował w Terliczce odprawianie nabożeństw fatimskich. W roku Wielkiego Jubileuszu 2000 lat Chrześcijaństwa, 13 maja na placu kościelnym stanęły figurki Franciszka i Hiacynty, pastuszków z Fatimy, których w tym dniu Ojciec Święty Jan Paweł II wpisał w poczet błogosławionych. Natomiast 13 września tego samego roku Bp Antoni Dydycz z Drohiczyna poświęcił krzyż milenijny dedykowany ofiarom Wschodu.

4 czerwca 1999 r. Bp Kazimierz Górny nadał świątyni drugiego patrona – dzisiaj już Świętego – Ojca Pio, zakonnika kapucyńskiego i stygmatyka. Jemu poświęcony jest dolny kościół – Kaplica Ojca Pio. Tam znajdują się Jego relikwie, które otrzymano od Postulatora Generalnego Zakonu w przeddzień beatyfikacji . Uroczystego wprowadzenia relikwii dokonał 13 czerwca 1999 r. Ks. inf. Ireneusz Skubiś, który ufundował także relikwiarz. Z racji odpustu ku czci Ojca Pio 23 września 2000 r poświęcił odnowione prezbiterium Bp Edward Białogłowski z Rzeszowa.

Rozwojowi kultu Świętego Kapucyna sprzyja duszpasterstwo franciszkańskie, tradycyjna pobożność wiernych, ale także wyposażenie kościoła w elementy sztuki sakralnej m. in. replika krzyża z San Giovonni Rotondo, przed którym Ojciec Pio otrzymał stygmaty, obraz Świętego, oraz Jego pomnik, ufundowany przez Janinę i Józefa Ponickich z Chicago.

Plac kościelny jest ogrodzony murem klasztornym z krużgankami, w których znajduje się Droga Krzyżowa, Stacje Różańcowe i Fatimskie. Sanktuarium w Terliczce służy szerzeniu kultu Matki Bożej Fatimskiej i Świętego Ojca Pio. Niesie pomoc ubogim i potrzebującym. W naszej księdze intencyjnej wierni składają podziękowania i wota.

Ostatnia msza o. Pio

 

Ostatnia msza Ojca Pio

Nagranie z ostatniej Mszy Świętej sprawowanej przez Ojca Pio 22 września 1968 roku.

Ciekawe strony

Golgota Młodych