Ślub

„Co Bóg złączył człowiek niech nie rozdziela...” (Mt 19,6).

Tak jak człowiek jest związany na wieki z Bogiem, tak młodzi ludzi łącząc się przez sakrament małżeństwa ślubują sobie dozgonną miłość. Małżeństwo jest sakramentem miłości, a miłość ta jest bezwarunkowa. Dla zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego należy jednak spełnić pewne wymagania.

 

Przygotowanie narzeczonych do ślubu katolickiego

Narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej w nieprzekraczalnym 3 miesięcy przed planowanym ślubem przynosząc ze sobą:
• aktualne świadectwo chrztu św. (ważność 3 miesiące z tolerancją do 6 miesięcy), na którym powinna być adnotacja o sakramencie bierzmowania (lub oddzielny dokument potwierdzający przyjęcie sakramentu bierzmowania);
• wdowiec lub wdowa - kościelny (nie cywilny!) dokument śmierci współmałżonka.

W terminie późniejszym przedstawiają:
• zaświadczenie z USC o stanie wolnym (3 egz.) - do ślubu konkordatowego;
• zaświadczenie z USC o zawarciu związku cywilnego - do ślubu wyłącznie kościelnego;
• zaświadczenie z nauk przedślubnych i poradnictwa rodzinnego;
• świadectwo wygłoszonych zapowiedzi z innych parafii;
• niepełnoletni - pozwolenie Sądu dla nieletnich, Rodziców i Księdza Biskupa;

W dniu ślubu przedstawiają w zakrystii:
• zaświadczenie o odbytych dwóch spowiedziach przedślubnych.

Uwaga: Narzeczeni, którzy przychodzą pierwszy raz celem spisania protokołu przedślubnego powinni wcześniej uzgodnić termin z Proboszczem. Narzeczeni spoza parafii muszą przedstawić zgodę proboszcza miejsca zamieszkania. 

Ostatnia msza o. Pio

 

Ostatnia msza Ojca Pio

Nagranie z ostatniej Mszy Świętej sprawowanej przez Ojca Pio 22 września 1968 roku.

Ciekawe strony

Golgota Młodych