Akcja katolicka

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w naszej Terlickiej Parafii  został staraniem czcigodnego Ojca Jana Sochockiego powołany do życia dnia 28 marca 2010 r. Status formalny członkowie Akcji otrzymali z rąk ówczesnego prezesa diecezjalnego Instytutu AK . Pani dr Janiny Błażej oraz Pani Małgorzaty jaworskiej Skarbnika DIAK.

Obecnie opiekunem Akcji jest nasz proboszcz Ojciec Robert.  

Zadaniem AK jest formowanie postaw dojrzałego Chrześcijanina który daje świadectwo żywej wiary przez postawę, modlitwę oraz uczynki.

Praca POAK związana jest także z realizacją programu pracy duszpasterskiej opracowanego przez Diecezjalny Instytut AK Diecezji Rzeszowskiej oraz założeń własnych naszej małej ojczyźnie tj parafii

W chwili obecnej spotykamy się  w każdy pierwszy wtorek miesiąca.

Rozpoczynamy Mszą Świętą w której staramy się aktywnie uczestniczyć. Po Mszy Św. udajemy się na spotkanie formacyjne, zawsze rozpoczynane modlitwa i zaproszeniem Ducha Świętego. To czas kiedy czerpiemy z głębi pijąc wodę życia jaką jest Ewangelia. Ojciec Robert tłumaczy słowo przenosząc w czasy Chrystusa. Jest to czas kiedy możemy chwalić Pana i dzielić się głosem duszy. Dzielić się tym w jaki sposób Ewangelia kształtuje nasze życie od Święta i na co dzień, jak słowa Zbawiciela o odbijają się w nas. Możemy się dzielić ale także po prostu przemilczeć . Ważna jest wspólnota czas poświęcony Bogu i bycie lepszym dla naszych bliskich dla bliźniego.

Druga część spotkania to sprawy bieżące. Wówczas podejmujemy rozmowy na każdy  nurtujący nas temat nie tylko z życia wiary i kościoła. Planujemy wydarzenia w których będziemy uczestniczyć.

Zapraszamy wszystkich pragnących w sposób świadomy i czynny przeżywać swoja wiarę. Aby do nas dołączyć wystarczy zgłosić taką chęć o. Robertowi – Proboszczowi lub przyjść na nasze spotkanie.

 

Ostatnia msza o. Pio

 

Ostatnia msza Ojca Pio

Nagranie z ostatniej Mszy Świętej sprawowanej przez Ojca Pio 22 września 1968 roku.

Ciekawe strony

Golgota Młodych