Msze św.

W naszym kościele Msze św. sprawowane są:

 

 - Dni powszednie: 8.00 i 18.00

 - Niedziele i Uroczystości : 8.00; 10.30 (dla rodzin z dziećmi); 18.00

- Uroczystość Narodzenia Pańskiego: 8.00; 10.30; 12.00

 - Święto św. Szczepana: 8.00; 10.30; 12.00

- Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego: 8.00; 10.30; 12.00

 - Poniedziałek Wielkanocny: 8.00; 10.30; 12.00

 - Uroczystość Wszystkich Świętych: 7.00 i 9.00

- Uroczystość Bożego Ciała:  7.00 i 9.00

 

 

„Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: <<To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!>>. Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: <<Ten kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana>>”. Powyższe słowa, zawarte w Ewangelii św. Łukasza, dają świadectwo ustanowienia Eucharystii.

Eucharystia znaczy z języka greckiego „dziękczynienie” i jej ustanowienie miało miejsce w Wielki Czwartek, kiedy to Jezus Chrystus zasiadał wraz ze swoimi uczniami w Wieczerniku i spożywał ostatnią kolację przed swoją męką na krzyżu.

Symboliczne rozdzielanie chleba i wina między wiernych po śmierci Jezusa zyska nowe znaczenie jako przyjmowanie Ciała i Krwi Syna Bożego – ofiary za grzechy wszystkich ludzi. Dzisiaj na każdej Eucharystii upamiętnia się ów rozdział chleba i wina wspominając moment, w których Chrystus nakazał sprawowanie Mszy świętej.

Podczas każdej mszy świętej kapłan, powtarzając słowa Chrystusa, unosi do góry kielich z winem i hostię celebrując Przemienienie. W tym momencie wszyscy wierni zebrani w kościele przyklękają, jest to bowiem szczególny moment mszy świętej. Rozważamy wtedy żywą obecność Chrystusa pośród zgromadzonych i możliwość nie symbolicznego, ale prawdziwego przyjęcia Go do swojego serca.

Chleb Życia i Kielich Zbawienia, jak określa się ofiarę Chrystusa, sprawiły, że możemy mieć nadzieję na życie wieczne i udział w nim już tu, na ziemi. Chrystus ofiarował siebie po to, abyśmy mogli zostać zbawieni po śmierci. To także znak stałej obecności Syna Bożego pośród nas. Nie opuścił nas On bowiem po swoim Zmartwychwstaniu, ale dał możliwość stałego z Nim przebywania właśnie za sprawą jednoczenia się w komunii świętej.

Ostatnia msza o. Pio

 

Ostatnia msza Ojca Pio

Nagranie z ostatniej Mszy Świętej sprawowanej przez Ojca Pio 22 września 1968 roku.

Ciekawe strony

Golgota Młodych