Nabożeństwa Fatimskie

W naszej Parafii świętujemy Wieczór Fatimski 13 każdego dnia miesiąca od maja do października. O godz. 18.00 jest celebrowana Msza święta
z kazaniem fatimskim. Po Mszy świętej wyruszamy w procesji dookoła kościoła, modląc się różańcem i rozważając tajemnice zbawienia.

Odpust Parafialny przypada na 13 maja.

Odpowiadamy również na wezwanie Maryi, by modlić się w intencjach wynagradzających w pierwsze soboty miesiąca. Przez cały rok w każdą pierwsza sobotę miesiąca o godz. 17.30 gromadzimy się przed Najświętszym Sakramentem na różańcu wynagradzającym. O godz. 18.00 jest sprawowana Msza św. z medytacją tajemnicy różańcowej podczas kazania.

 

Wezwania Matki Bożej z Fatimy


A. POKUTA – świadoma intencja w modlitwie, w przyjęciu cierpienia oraz w podejmowaniu działań pokutnych.

„ Z wszystkiego, co tylko możecie, zróbcie ofiarę jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi On jest obrażany i dla uproszenia nawrócenia grzeszników (…) Przede wszystkim przyjmijcie i znoście z poddaniem cierpienia, które wam Bóg ześle” (Anioł z Fatimy)

„Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary: O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i na zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi”. (Matka Boża w Fatimie).

B.   CODZIENNA MODLITWA RÓŻAŃCOWA

„Odmawiajcie różaniec, trzeba w dalszym ciągu codziennie odmawiać różaniec”.

C.   POŚWIĘCENIE SIĘ NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

„Moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i drogą, która cię zaprowadzi do Boga”.

D.   WYNAGRODZENIE W PIĘĆ PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA

Z intencją wynagradzającą Niepokalanemu Sercu Maryi: spowiedź święta, Komunia Święta, modlitwa jedną częścią różańca i piętnastominutowa medytacja.

„Przybędę, aby prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli ludzie me życzenia spełnią, Rosja nawróci się i zapanuje pokój”.

„(…) przekaż wszystkim, że w godzinę śmierci obiecuję przyjść na pomoc  wszystkimi łaskami tym, którzy przez 5 miesięcy w pierwsze soboty (…) towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”.

 

Modlitwy Anioła z Fatimy

 

O Boże mój, wierzę w Ciebie,

uwielbiam Ciebie,
ufam Tobie i miłuję Ciebie.
Proszę Cię o przebaczenie dla tych,

którzy w Ciebie nie wierzą,
Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają

i Ciebie nie miłują.

 

Trójco Przenajświętsza,

Ojcze, Synu i Duchu Święty.
W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję

i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew,

Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa,
obecnego na ołtarzach całego świata
jako wynagrodzenie za zniewagi,
świętokradztwa i obojętność,

którymi jest On obrażany.
Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca
i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi,
proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

 

Modlitwa po każdym dziesiątku różańca:

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

 

  

Litania do Świętych Franciszka i Hiacynty

Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.

Matko Boża Różańcowa z Fatimy, módl się za nami.
Matko Boża Bolesna, 
Matko Boża z Góry Karmel, .

Święty Franciszku Marto, 
Święta Hiacynto Marto, 
Dzieci powołane przez Jezusa Chrystusa,  módlcie się za nami.
Dzieci powołane, by oglądać Boga w Niebie, 
Maluczcy, którym Ojciec objawił tajemnice Królestwa, 
Maluczcy wybrani przez Ojca, 
Doskonali orędownicy cudów Bożych, 
Wzory synowskiego oddania się, 
Ofiary odkupienia dla dobra Ciała Chrystusa, 

Powiernicy Anioła Pokoju, 
Opiekunowie Ojczyzny, na wzór Anioła Stróża Portugalii,
Adorujący razem z Aniołem Eucharystii, 
Widzący Niewiastę obleczoną w Słońce, 
Widzący Światło, które jest Bogiem, 
Dzieci wybrane przez Dziewicę Matkę, 
Uważni słuchacze macierzyńskich próśb Dziewicy Maryi, 
Obrońcy orędzia Pani jaśniejszej od Słońca, 
Głosiciele słowa Matki Boga, 
Prorocy triumfu Niepokalanego Serca Maryi, 
Wypełniający zamysły Najwyższego, 
Wierni depozytariusze orędzia, 
Posłannicy Pani Różańcowej, 
Misjonarze próśb Maryi, 
Niosący wezwania z Nieba, 
Gorliwi opiekunowie Namiestnika Chrystusowego na ziemi, 
Wyznawcy heroicznego życia w prawdzie, 
Pocieszyciele Jezusa Chrystusa, 
Wzory miłosierdzia chrześcijańskiego, 
Służący chorym i ubogim, 
Wynagradzający za zniewagi grzeszników, 
Orędownicy ludzkości u tronu Dziewicy Maryi, 
Lilie niewinności rozsiewające woń świętości, 
Perły lśniące szczęśliwością, 
Serafini miłości u stóp Pana, 
Pocieszyciele Boga, ofiarujący siebie w aktach zadośćuczynienia,  Wspomagający ubogich, 
Niestrudzeni w ponoszeniu ofiar za nawrócenie grzeszników, 
Mężni w czasach przeciwności, 

Rozmiłowani w Bogu przez Jezusa, 
Pastuszkowie prowadzący nas do Baranka, 
Uczniowie w szkole Maryi, 
Apelujący do ludzkość, 
Owoce drzewa świętości, 
Dary dla Kościoła powszechnego, 
Boże znaki dla Ludu Bożego, 
Świadkowie łaski Bożej, 
Zachęcający do zachowania łaski chrztu świętego, .
Doświadczający przepełnionej miłością obecności Boga, 
Śmiali w bliskiej relacji z Bogiem, 
Wstawiający się u Boga za grzeszników, 
Budowniczowie Cywilizacji Miłości i Pokoju, 
Lampy oświecające ludzkość, 
Przyjazne światła oświetlające wielu, 
Luminarze na drogach ludzkości, 
Płomienie gorejące w mrocznych i niespokojnych czasach, 
Świece, które Bóg zapalił, 

Chryste, usłysz nas. Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas.

 

Módlmy się

Boże nieskończenie dobry, który miłujesz niewinność i wywyższasz pokornych
spraw abyśmy, za wstawiennictwem Niepokalanej Matki Twojego Syna,
naśladując świętych Franciszka i Hiacyntę, w prostocie serca Tobie służyli
i weszli do królestwa niebieskiego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

 

Ostatnia msza o. Pio

 

Ostatnia msza Ojca Pio

Nagranie z ostatniej Mszy Świętej sprawowanej przez Ojca Pio 22 września 1968 roku.

Ciekawe strony

Golgota Młodych