GMOP o. PIO

 

Grupa Modlitwy Ojca Pio

Grupa Modlitwy Ojca Pio może zostać zorganizowana przez osoby, które chcą wspólnie się modlić i działać zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Statucie.

Inicjatywa utworzenia Grupy wychodzi od kapłana dostrzegającego zainteresowanie wiernych taką działalnością albo od ludzi świeckich pragnących pogłębiać swoją modlitwę i rozwijać chrześcijaństwo w duchu Ojca Pio.

Na pierwszych spotkaniach należy omówić zalecane przez Statut zasady funkcjonowania Grupy, formy modlitwy chrześcijańskiej, wskazać na znaczenie modlitwy wspólnej i osobistej jako niezbywalnego wymogu owocnego działania i świadectwa życia chrześcijańskiego. Trzeba podkreślić znaczenie lektury Pisma Świętego, będącej wsłuchiwaniem się w głos samego Boga, i modlitwy jako odpowiedzi na słowo Pana.

Podczas spotkań nieodzowna jest obecność kapłana, który osobiście prowadzi konferencje katechetyczne albo czuwa nad zgodnością przekazywanych treści z nauką Kościoła, a w razie potrzeby koryguje, wyjaśnia i wskazuje na sprawy o istotnym znaczeniu. Spotkania Grupy Modlitwy Ojca Pio mają charakter konferencji biblijno-katechetycznych oraz modlitwy osobistej i wspólnotowej. Przekazywane treści winny później znajdować swe odbicie w zaangażowaniu społecznym i świadectwie życia chrześcijańskiego członków Grupy. Grupa, pod przewodnictwem kapłana – kierownika duchowego i świeckiego moderatora, powinna także ustalić formy swojej działalności społecznej i charytatywnej.
Pierwotnie spotkania Grupy Modlitwy składały się z konferencji, modlitwy różańcowej i Mszy Świętej. Zdaniem o. Marciana Morry, sekretarza generalnego Grup Modlitwy Ojca Pio, powinno odbywać się kilka spotkań Grupy w miesiącu, najlepiej co dwa tygodnie Msza Święta oraz Adoracja Najświętszego Sakramentu i katecheza biblijna oparta na przygotowanym wcześniej schemacie liturgii słowa Bożego.

Spotkania ostatniego typu mogą odbywać się w sali. Po ewentualnym śpiewie, lekturze Pisma Świętego i chwili ciszy wygłaszana jest stosowna katecheza ilustrowana nauczaniem Kościoła, wypowiedziami Ojca Pio i przykładami z jego życia.

Po lekturze słowa Bożego i przeprowadzonym przez kapłana lub kompetentną osobę rozważaniu następuje czas na pytania i dyskusję.

Obok spotkań wspólnotowych o charakterze katechetyczno-modlitewnym ważna jest indywidualna formacja życia wewnętrznego w duchu Ojca Pio. Środkami pomocnymi w jej prowadzeniu są: kierownictwo duchowe kapłana i stała praca nad własnym charakterem, lektura Pisma Świętego i dokumentów Kościoła, refleksja nad biografią Ojca Pio i jego pismami.

Spotkania formacyjne odbywają się w refektarzu Braci Mniejszych kapucynów w każdą drugą środę miesiąca po Mszy św.

Refleksja o o. Pio

„ Myślę że chciałbym być dobry już dziś!” /o. Pio/

Do redakcji dwumiesięcznika „ Głos o. Pio” pewnego dnia zadzwonił żartowniś z niecodzienną prośbą : Czy tu naprawdę można usłyszeć głos o. Pio? Nie w sensie fonicznym -  odparł bez namysłu redaktor pisemka o. Tomasz Duszyc, kapucyn.

W wielu osobach czerpiących inspirację ze św. Stygmatyka z Pietrelciny, gdzieś głęboko w sercu pobrzmiewa podobne pragnienie. Co byś nam powiedział dzisiaj o. Pio, święty pełen tajemnic Boga i nadzwyczajnych charyzmatów Ducha Św.

o. Pio nie przestaje zadziwiać nawet po śmierci. Jego dusza poszła do Nieba a jego ciało nierozłożone zostało na Ziemi, aby przypominać nam ,że dla Boga nie ma nic niemożliwego. To nierozłożone ciało przypomina nam że Bóg nie przestał się posługiwać o . Pio po jego śmierci i że to jest „ specjalny człowiek Boga” dany swoim naśladowcom jako przypomnienie że i  nas Bóg chce uczynić „ swoimi.-  „ Ludźmi Boga”w swoich rodzinach, w swoim świecie….

Może przez moment poczulibyśmy zapach fiołków, zapach świętości, po którym rozpoznawano jego obecność. A może odczulibyśmy Go inaczej. Świętość o . Pio nie sprowadza się  do jego cudów, uzdrowień, bilokacji, przepowiadania przyszłości, czytania sumień, daru lewitacji czy też innych darów, które otrzymał św. Brat kapucyn ze stygmatami. Jego świętość potwierdza się i uwiarygodnia w jego sposobie życia. Życia skromnego, podobnego do życia większości zwykłych ludzi, życia przepojonego akceptowanym cierpieniem. To cierpienie uczyniło z niego człowieka wielkiego i świętego. Od kiedy Chrystus, Syn Boży umarł na krzyżu, cierpienie stało się dla chrześcijan drogą do metanoi i przemiany życia. Złączmy nasze wszystkie osobiste cierpienia z ofiarą Jezusa i o. Pio, może nie przestaną bolec ale zrozumiemy ich sens, ich zbawczy dla nas charakter.

Św. o. Pio módl się za nami!

o. Robert Kozłowski OFM Cap Terliczka – Sanktuarium o. Pio

Ostatnia msza o. Pio

 

Ostatnia msza Ojca Pio

Nagranie z ostatniej Mszy Świętej sprawowanej przez Ojca Pio 22 września 1968 roku.

Ciekawe strony

Golgota Młodych